Vesti Vesti i događaji Конкурс за избор у звањe асистента за предметe „Теорија и методика рекреације, Теорија и пракса рекреације и Персонални фитнес“