Prijemni ispit Obaveštenja o upisu na prvu godinu studija u I konkursnom roku OAS i OSS 2017/18.