Зборници Међународна научна конференција 2022: DEVELOPMENT OF INTEGRATIVE FITNESS – DIF KONFERENCIJA