Вести Вести и догађаји Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години