Вести Вести и догађаји Конкурс за доделу стипендије „Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке“ за школску 2019/2020. годину