Вести Вести и догађаји Конкурс задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића