Вести Вести и догађаји Прелиминарне ранг листе за упис на терет буџета у наредну годуну студија на ОАС и ОСС у шк.2019-20.