Вести Одлуке Одлука Наставно-научног већа о условима уписа у вишу (другу, трећу или четврту) год. студијског програма ОАС (180 и 240 ЕСПБ), ИАС и ОСС у школској 2022/23. год.