Вести Докторске студије Одлука о заказивању јавне одбране докторске дисертације кандидата Фади Фајад