Прва година Штампа
Студије од 2014/15. - Мастер академске студије
  arrows  Предмети и изборни предмети прве године студија
Ред.
број
Шифра Назив (краћи опис предмета)  pdf Семе. Тип 
пред.
Стат. Часови активне
наставе
Пред.  Вежбе  Практ. 
Оста. ЕСПБ
* Студенти који нису имали на основним академским судијама ТиМ ФВ морају да положе ТиМ ФВ 1 и 2. Укупно часова
активне наставе на
години студија 615
  60
1. ДА1О0114 Аналитика и дијагностика у ФВ и спорту 1 Н О 3 2   4 5
2. ДА1О0214 Информациони системи у ФВ и спорту 1 Н О 3 2   0 5
3. ДА1О0314 Методологија истраживања у ФВ и спорту 1 ТМ О 3 1   5 4
4. ДА1О0414 Педагошка психологија 1 АО О 3 1   0 5
5. ДА1ИБ114 Изборни блок 1 1   ИБ 6 3     11
6. ДА1О0314Н Методологија истраживања у ФВ и спорту – наставак 2 ТМ О 3 3   4 8
7. ДА1О0514 Теорија и методика физичког васпитања 3 (услов) * 2 СА О 3 1   2 5
8. ДА1ИБ214 Изборни блок 2 2   ИБ 3 1     5
9. ДА1О0614 Дипломски рад 2   О         12
            405 210      
Мастер академске студије - Предмети изборног блока 1. **
** Бира се један предмет од 6 и један од 5 ЕСПБ.
*** Студенти који нису имали на основним академским студијама ове предмете морају да положе Теорију и технологију ... 1 и 2, односно Корективну гимнастику.
Часови активне
наставе
   
1. ДА1ИК01 Теорија и технологија кондиције 3 (услов) *** 1 СА И 3 2 0 8 6
2. ДА1ИРЕ2 Теорија и технологија рекреације 3 (услов) *** 1 СА И 3 2 0 4 6
3. ДА1ИСГ3 Теорија и технологија спортске гране 3 (услов) *** 1 СА И 3 2 0 8 6
4. ДА1ИКГ1 Корективна гимнастика 2 (услов за друге) *** 1 СА И 3 2 0 8 6
5. ДА1ИМС2 Менаџмент у образовању и спорту 1 ТМ И 3 1 0 8 5
6. ДА1ИЕА3 Енглески језик и академско писање 1 АО И 3 1 0 4 5
7. ДА1ИКМ4 Комуникологија у физичком васпитању и спорту 1 АО И 3 1 0 4 5
Мастер академске студије - Предмети изборног блока 2. ****
**** Бира се један предмет. Часови активне
наставе
   
1. ДА2ИИП1 Истраживања у психологији спорта 2 Н И 3 1 0 4 5
2. ДА2ИИС2 Истраживања у социологији спорта 2 Н И 3 1 0 4 5
3. ДА2ИИБ3 Истраживања у биомеханици 2 Н И 3 1 0 8 5
4. ДА2ИИФ5 Истраживања у физиологији физичке активности 2 Н И 3 1 0 8 5
5. ДА2ИИА6 Истраживања у антропомоторици 2 Н И 3 1 0 8 5