Предмети ОАС и ОСС ТиМ Плесова Резултати предиспитних вежби XI/2019.