Предмети ОАС и ОСС ТиМ Елементарних игара Други турнир I године ОАС у игри „Између четири ватре“